De Vennebulten

Vroeger domein van struikrovers

De Radstake is een eeuwenoude pleisterplaats gelegen aan een van de vroegere belangrijke doorgaande handelswegen en tegenover natuurgebied De Vennebulten. De Vennebulten is circa 40 hectare groot, met heideveldjes met jeneverbes en vennetjes. Dwars door het gebied loopt een eeuwenoude Hessenweg, die het Duitse Bocholt en het Hanzestadje Doesburg aan de (Oude) IJssel met elkaar verbond.

Iets verderop heet de weg Romienendiek. Dit kan getuigen van tijden der Romeinse overheersing. Maar de naam Romienendiek hoeft niets van doen te hebben met Romeinen. Een Romein heet in het Achterhoeks dialect gewoon Romein en geen Romien! De Romeinse overheersing toentertijd reikte niet verder dan de zuidelijke oevers van de Rijn. De overlevering wil dat de naam eerder komt (een verbastering) van Rooi’je Mien. Een roodharige heks die ooit de Landstraat onveilig maakte. Maar Romeinen zijn er zeker geweest!

Op zeer oude landkaarten wordt De Radstake al vermeld. De Radstake had verschillende functies: die van herberg en uitspanning, maar ook café en gerechtsgebouw.

In vroegere tijden waren rovers actief, die zich in De Vennebulten en de Zwarte Vennen, gelegen aan de overkant van de N18, schuil hielden. Als een rover gevangen werd, dan werd hij berecht in De Radstake. Het vonnis werd direct na de uitspraak uitgevoerd: nadat al zijn ledematen waren gebroken, werd de misdadiger bovenop een wiel of rad gelegd, dat overeind stond met een paal of staak. Waarschijnlijk is daar de naam Radstake vanaf geleid. Ongetwijfeld is dit de oorzaak van de vele sagen over geesten van onthoofde struikrovers die in de buurt rondwaren.

De Radstake had een regionale functie. Zelfs Lodewijk Napoleon overnachtte er en tekende er een akte voor het bouwen van een kerk.

Dit is een verrassend gebied om te wandelen, fietsen of paardrijden.